ธารน้ำร้อนบ่อคลึง ราชบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558 10:40 น. | อ่าน 1036 ครั้ง

ธารน้ำร้อนบ่อคลึง ราชบุรี

จากอ.สวนผึ้ง ไปทางน้ำตกเก้าโจน 16 กม. 
 ลักษณะเป็นลำธารน้ำร้อนเล็กๆ จากเทือกเขาตะนาวศรี มีน้ำไหลซึมออกมาจากตาน้ำใต้ดินไม่ขาดสาย ซึ่งมีก้อนหินใหญ่เล็กเรียงรายตามร่องน้ำตลอดทางประมาณ 300 เมตร สองฝั่งลำธารแวดล้อมด้วยพืชพรรณไม้จากธรรมชาติ การไหลรินของน้ำมีตลอดทั้งปี แม้ในฤดูแล้งปริมาณน้ำไหลจะน้อยลงบ้างไม่ถึงกับแห้ง ที่จุดต้นน้ำซึ่งเป็นตาน้ำผุดออกมาจากใต้ดินนั้นเป็นจุดที่มีอุณหภูมิสูงสุด ความร้อนประมาณ 120-136 องศาฟาเนไฮต์ 
 

 " มีบ่อน้ำร้อนให้อาบ " ถ้าพักแรม อาบฟรี ถ้าไม่พักแรม ต้องเสียค่าบริการ